Hvad laver en advokat ved boligkøb?

05 januar 2022
Peter Mortensen

editorial

Hvis du undrer dig over, hvorfor der er noget, der hedder en boligadvokat, og hvorfor det er nødvendigt med en sådan. Så kan du læse med her for at blive klogere på, hvad en boligadvokat kan bruges til.

Et boligkøb kan være en meget tidskrævende og udfordrende proces. Der er et utal af dokumenter og aftaler, der skal falde på plads, for at det hele kan gå op i sidste ende. Nogle aftaler falder måske igennem og må genforhandles og ting kan være lidt for lette at overse i den overvældende proces.

Derfor griber de allerfleste i et boligkøb ud efter hjælp. Og det er meget normalt, at man får hjælp fra en advokat, som specialiserer sig i boligsager. Det kan nemlig være en kæmpe lettelse, at der er en, der kan holde styr på de mange dokumenter og aftaler, der skal varetages. En advokat til boligkøb er en ganske almindelig og meget anvendt ydelse. De sikrer nemlig, at alt er som det skal være i en handel mellem køber og sælger.

image

Tinglysning af skøde

Under et boligkøb skal der udarbejdes et skøde. Det skal nemlig tinglyses ved tinglysningsretten. Denne proces er en meget vigtig del af boligkøbet, da det er med tinglysning, at den retsmæssige overdragelse af ejendommen indtræder. I denne proces kan en advokat træde ind og udarbejde skødet. Det skal derefter underskrives af sælger og køber, hvorefter advokaten sender skødet til tinglysningsretten. Når skødet er tinglyst, er køber den retsmæssige ejer af boligen. Det er lovpligtigt at tinglyse skøde i forbindelse med et boligkøb.

Varetager kommunikationen

I et boligkøb er der mange forskellige instanser, der skal være i dialog. Der er en ejendomsmægler, en bankrådgiver, og der er naturligvis også en sælger. Dialogen mellem alle disse parter i boligkøbet kan advokaten varetage for dig. Det kan være en stor byrde både i tid og energi, og det kan derfor være en lettelse, når advokaten kan tage over. De har nemlig også styr på ejendomsret og kan derfor tage eventuelle udfordringer eller konflikter, der skulle opstå.

Gennemgang af købsaftalen

Købsaftalen er de vigtigste dokumenter i en bolighandel. Det er i købsaftalen, at den egentlige aftale mellem sælger og køber ligger. Det er kontrakten på boligkøbet. I den er der mange ting, der skal gennemgås og efterses. Der er nogle vendinger og elementer, der kan være svære for de fleste lægmænd at forstå. Advokaten er en stor hjælp i denne proces, da du har en erfaren i ryggen. Det er vigtigt, når man skal indgå så betydningsfulde aftaler som et boligkøb er. Og glæden ved købet kan formentlig få lov til at fylde lidt mere, hvis mange af de praktiske foranstaltninger varetages af advokaten.

Flere Nyheder